BELLMAN 280 ÅR

En monolog- och sångföreställning som tar sin utgångspunkt i den stad och de människor som Bellman så skickligt lät skildra.

Utifrån Bellmans monologer och sånger, och genom egenhändigt skrivna monologer, har Matteus Blad låtit knyta an till de människor och Fredmans-gestalter som finns bland oss här idag, och låtit visa att Bellmans värld, på ett besynnerligt sätt, är lik vår egen.
Matteus Blad järjestää tapahtuman