BOOKS FLEA MARKET IN TVÄRMINNE

Välkommen in för en lässtund och fynda semesterläsning!

Endast kontant betalning.
Tvärminne ungdoms och hembygdsförening järjestää tapahtuman