SOMMARCAFÉ OCH BOKLOPPIS I TVÄRMINNE

Njut av kaffe med hembakt och fynda på bokloppiset. (Kontant bet.)
Tvärminne ungdoms och hembygdsförening järjestää tapahtuman