Fröken Julie (suom. Neiti Julie)

Åbo svenska teater esittää August Stringebergin Fröken Julie 8. huhtikuuta klo 19.00 sekä 9. huhtikuuta klo 14.00.

Fröken Julie (1888), yksi August Strindbergin eniten esitetyistä tragedioista, esitetään alkuperäispainoksena leikkisyydellä ja fyysisyydellä kehystettynä. Näyttelijät saavat olla keskiössä. Esitys ammentaa inspiraationsa ajasta, jolloin näytelmä on kirjoitettu (vuonna 1888), mutta tarkastelee valtarakenteita, sekä sosiaalista asemaa että sukupuolta, modernin linssin kautta. Esitys nostaa esiin ihmisten välisen, eri syistä rakentuvan, epätasa-arvon ja sen absurdiuden. Osoittaen kuinka tämä vanhentunut järjestys sukupuolten välillä vallitsee tänäkin päivänä sekä käyden dialogia tämän päivän suomalaisessakin yhteiskunnassa kasvavien luokkaerojen kanssa.