Hanko 150 vuotta – Miltä Hangon tulevaisuus näyttää?

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Hangon tulevaisuudesta allekirjoittaneen, kaupunginjohtaja Petra Ståhlin sekä Länsi-Uudenmaan valtuutetun Torbjörn Ekholmin kanssa! Keskustelu järjestetään keskiviikkona 6.3. klo 18 Alan’s Caféssa Hangossa.

Hangö 150 år – Hur ser Hangös framtid ut?
Välkommen på diskussion om Hangös framtid med mig, stadsdirektör Petra Ståhl och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde Torbjörn Ekholm! Diskussionen ordnas onsdag den 6.3 kl. 18 i Alan’s Café i Hangö.