St. Görans gudtjänst med Hangö scoutkår

Den 23.4 är de st. Görans dagen. Eftersom st. Göran är scouternas skyddshelgon firar man dagen till ära med en gudstjänst. I gudstjänsten delat hangö scoutkår, Karis flickorna och scoutkåren Ekenäs skogsvandrarna men allmänheten är välkommen att delta. Allt börjar med att scouterna träffas vid hsf 17:00 för att gå i fan tåg med kårernas fanor till kyrkan 17:30. Gudtjänsten börjar 18.00 och tar max en timme. varefter scouterna har märkesutdelning.