Ajatusleikkejä, esineleikkejä

Näyttelyn teokset tarjoavat tarkkanäköisiä ja oivaltavia havaintoja lapsuudesta ja herättäviä kannanottoja luonnon puolesta ja luontokadosta. Merkitykset kerrostuvat teoksissa, joita leikin tutkijana tunnettu FT Marjatta Kalliala kutsuu ajatus- ja esineleikeiksi.
Kulttuuritoimisto järjestää tapahtuman