Familjescouting

Anmäl er senast 1.10 till Jill Österlund, tfn. 040 7089 331

Mera info via kårens fb-sida
https://www.facebook.com/hangoscoutkar

Hangö Scoutkår rf järjestää tapahtuman