Guidning vid det tyska lägret på Tulludden

En guidad promenad till de tyska soldaternas genomfartsläger på Tulludden 1942-44.

Du får höra om barackernas historia, om de tyska soldaternas liv i lägret samt barackernas senare användning som karantänläger för återvändande krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.

Förhandsanmälning: bodil.malmlund@gmail.com

Min. 8 deltagare
Turist-och bokningsservice järjestää tapahtuman