Guidning vid det tyska lägret på Tulludden

En promenadguidning till de tyska soldaternas genomfartsläger ute på Tulludden.

Du får höra om barackernas historia och om de tyska soldaternas liv samt barackernas senare användning som läger för krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.
Turist-och bokningsservice järjestää tapahtuman