Guidning vid det tyska lägret på Tulludden

En guidad promenad till de tyska soldaternas genomfartsläger på Tulludden 1942-44.

Du får höra om barackernas historia, om de tyska soldaternas liv i lägret samt barackernas senare användning som läger för krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.

Guidningen är på svenska. Förhandsanmälning: bodil.malmlund@gmail.com

Opastus suomeksi samana päivänä klo.14.00 (tarja.kvarnstrom@icloud.com)
Turist-och bokningsservice järjestää tapahtuman