Guidning vid det tyska lägret ute på Tulludden

En promenadguidning till de tyska soldaternas genomfartsläger ute på Tulludden.

Du får höra om barackernas historia, om de tyska soldaternas liv samt barackerna senare användning som karantänläger för återvändande krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.

Förhandsanmälning:

bodil.malmlund@gmail.com 040 7534209

Min 8 deltagare

Turist-och bokningsservice järjestää tapahtuman