Hangö hamn 150 år

Guiden och historikern Marketta Wall berättar om Hangö hamn från hamnens grundande till idag. Under den guidade promenaden har vi möjlighet att titta in i smörmagasinet och den med pietet iståndsatta ångmaskinrummet.

Foton: Hangö museum och Arja Järvilehto
Hangon Oppaat ry järjestää tapahtuman