TVÅ MARGARETOR BERÄTTAR OM LIVET I VÅLNÄS BY

Margareta Göransdotter (Marketta Wall) letar efter en vikingatida skatt från Norrgårdens mark 

Margareta Eriksdotter (Tarja Kvarnström); varför måste Margaretas man lida ett straff på fem år på fästningsarbeten?

Dessa och många andra berättelser får du höra under vår guidade promenad i Kapellhamnen i Hangö. Passar alla, även rörelsehindrade.

Förhandsanmälan:tarja.kvarnstrom@icloud.com, eller sms: 040-7017459
Hanko Guide T:mi järjestää tapahtuman