Augusti är fullt med hopp

Konsten utmanar tankar och känsla. Vi är en av vad vi har upplevt och det ger oss vår egen

läskunnighet i de känslor som framkallas av våra observationer. Glädje och färg sticker ut i

utställningens tema.

Konstnärernas verk fångar sinnet och frigör tankar om en svår tid och dess oroligheter för en mer

positiv morgondag.

Vernissage på fredag den 7. augusti kl. 17-19 Välkommen!

Konstnärer:
Mari Blomroos-Heininen, Nina Hackman, Riitta Hurme, Marju Karlsson, Riitta Kilpi, Katri Kähkönen, Hong Liu-Sertti, Outi Mietala, Maj-Lis Tanner, Sinikka Ustinov-Jones

Hangon kultturitoimisto / Hangö kulturbyrå arrangerar evenemanget