BOKLOPPIS I TVÄRMINNE

Välkommen in för en lässtund och fynda semesterläsning!

Endast kontant betalning.
Tvärminne ungdoms och hembygdsförening arrangerar evenemanget