Grundkurs i paddling 13-14.6

En grundkurs i paddling för alla intresserade. Efter kursen behärskar deltagaren basfärdigheterna i paddling samt förstår riskfaktorerna. Kursen betonar praktiska övningar, vi övar även kantring och självräddning. Simkunnighet ett krav, minimiålder 15 år.
Outdoor Happiness arrangerar evenemanget