Hankoniemi toisen maailmansodan alkuvaiheessa 1939

Pekka Visuris föreläsning i stadshusets festsal. Föreläsningen är på finska.

På grund av den stora efterfrågan ordnar vi Pekka Visuris föreläsning på nytt. Även nytt material!
Hangon kaupunginkirjasto / Hangö stadsbibliotek arrangerar evenemanget