HankoREKRYHangö 2023

Mässan som ordnas för andra gången är en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare.

Mässbesökarna får bekanta sig med utbudet av arbetsplatser samt så får de tips gällande arbetsökning, utbildning och företagandet.

Mässan arrangeras av Hangö stad, Hangö företagare rf. /Exit corona-projektet, Novago Företagsutveckling Ab, AN-tjänster samt Raseborg och Hangö kommunförsök.
Hangon kaupunginkanslia / Hangö stadskansli arrangerar evenemanget