INFO/Hangöby skola och Hangonkylän koulu

Info- & diskussionstillfälle samt hörande kring förslag om indragning av Hangöby skola och Hangonkylän koulu samt om behovet av ersättande utrymmen för småbarnspedagogiken

I info- & diskussionstillfället deltar bland annat:

* bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson

* stadsdirektör Denis Strandell

* chef för småbarnspedagogik Birgitta Mannström

* chef för intern service Bengt Lindholm

* direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula

Välkommen!

Hangö stad/Bildningsväsendet arrangerar evenemanget