Livet efter döden

Nisses fru har nyss dött men eftersom sorgearbetet redan är avklarat så är det ju nu främst frågan om praktiska arrangemang. Nisse bestämmer att det skall bli en liten begravning, inga gäster som beklagar sig och deltar i sorgen. Men vänner och bekanta skickar blommor och ringer oavbrutet. Nisses son Stefan försöker vara till lags och får till uppgift att ringa runt och meddela att ingen skall komma till begravningen.
Kino Olympia arrangerar evenemanget