Serial (Bad) Weddings

Claude och Marie Verneuil står inför en ny kris. De fyra makarna till deras döttrar, David, Rachid, Chao och Charles beslutade att lämna Frankrike av olika skäl. Här föreställer de sina liv någon annanstans.
Kino Olympia arrangerar evenemanget