Skatter ur havets djup – Berättelsen om tre vrak

I år dyker vi under havsytan i Hangö museum. Där finns många fina vrak som människor inte vanligtvis har tillträde till. Hangö udd har varit en viktig mellanetapp för många fartyg och många fartyg har därför förlist i de här farvattnen. I utställningen kan du bekanta dig med 7 olika vrak och besöka Gäddtarmen virtuellt.

Antalet besökare begränsas tillsvidare till 10 personer åt gången.
Hangon museo / Hangö museum arrangerar evenemanget