Välkommen till vattentornet

Välkommen och upplev Finlands mest fantastiska utsikt!

Väderreservation.
Hangon matkailutoimisto / Hangö turistbyrå arrangerar evenemanget