Visiitti

Utställningen Visiitti är Nylands Bildkonstföreningarnas utställning. I utställninge visas 25 bildkonstnärers verk.

Välkommen!
Nylands Bildkonstföreningar rf. arrangerar evenemanget