Skapande veckan i Hangö 1975-94 Luova viikko Hangossa

Åren 1975 -1994 arrangerades Skapande veckan för barn och vuxna i Hangö under sommarlovet. Den fungerade samtidigt som praktisk ledarkurs i skapande verksamhet, ledd av Antonia Ringbom, konstnär och regissör. Tillsammans med ett mångskiftande gäng hantverkare, lärare, forskare, byggnadsarbetare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare och andra intresserade, utarbetades ett tvärkonstnärligt och tvärvetenskapligt koncept för en aktivitet, som kom att bli betydelsefull för 100-tals barn och vuxna. Veckorna hade alltid ett tema, som introducerades genom en show av ledarna. Roligt för alla!

Pris: 15 € (+ frakt inom Finland)