Besök underbara Örö

Biljetterna bör köpas på förhand via Hanko Lines webbshop, då det finns begränsat antal platser för så väl passagerare som cyklar. Observera att platser bör även reserveras för barn under 5 år, trots att de åker gratis.
Det är möjligt att röra sig på de olika destinationerna, eftersom att resetiden är 5-20 minuter kortare än vad som uppgetts i tidtabellen.

Endast en handväska/kasse/ryggsäck per passagerare!

OBS! Fartyget är inte åtkomligt för rörelsehindrade.

Avgångar 2022:
Onsdagar och lördagar 29.6-13.8 kl. 10. Tillbaka i Hangö kl. 17.