Kestävä matkailu

Haluamme edistää kestävää matkailua toimimalla vastuullisesti huomioiden ympäristön, kulttuurin ja yhteisön. Vierailijat ja paikalliset asukkaat saavat nauttia Hangossa puhtaasta luonnosta ja merimaisemasta sekä ihanasta satamakaupungin tunnelmasta. Sitoudumme kehittämään kestäviä toimintatapoja ja rohkaisemaan jokaista osallistumaan yhteiseen tavoitteeseen. Päämääränämme on ympärivuotinen ja kestävä matkailukohde, jotta voimme tarjota ainutlaatuisen ja viihtyisän Hangon tulevillekin sukupolville.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille

Hangon strategia 2025 – hyvän elämän merikaupunki-kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on, että Hanko on hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite saavutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa. Tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa.

Kestävästi kasvava kaupunki arvostaa luontoa, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä. Ilmastotyön halutaan tuottavan Hankoon lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille. Hangon päivitetyssä matkailustrategiassa määritämme, että kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiokulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset.

Opimme, kehitämme ja kehitymme. Tämän takia lähdimme mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -työhön. Otamme sen myötä entistä aktiivisemman roolin kestävän matkailun edistämisessä. STF auttaa tunnistamaan kestävään matkailuun sitoutuneet toimijat alueella.

Matkailukohteiden sekä matkailualan yritysten menestyksen tulevaisuudessa ratkaisee se, millä tavoin ne huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Matkailijoiden päätöksentekoa ohjaavat arvot ja asenteet. Sidosryhmien vaatimukset matkailualan toimijoita kohtaan ovat yhä julkisempia ja keskustelua vastuullisuudesta käydään näkyvästi mediassa.

Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme korostaa alueemme matkailun valtteja kuten luontoa, paikallisuutta ja vastuullisuutta. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa Hangon menestykseen matkailukohteena.

Vastuullisella matkailukohteella on hyvä maine, joka houkuttelee asiakkaita ympäri vuoden myös ulkomailta. Hyvää mainetta ei rakenneta ainoastaan markkinoinnilla, vaan se ansaitaan tekemällä luotettavia ja vastuullisia tekoja ja kertomalla niistä. Hangon matkailun menestyksen kannalta jokaisen toimijan valinnoilla on merkitystä.
Haluamme olla mukana tekemässä Suomesta kestävän matkailun kärkimaata.

Kumppanuudet, merkit ja sertifikaatit

Sustainable Travel Finland (STF)-merkki myönnetään Visit Finlandin toimesta yrityksille ja alueille, jotka ovat mukana kestävän matkailun STF-ohjelmassa ja täyttävät kaikki merkin vaatimat kriteerit. STF-merkin saaneet toimijat ovat muun muassa sitoutuneet kestävän matkailun periaatteisiin, laatineet kestävän matkailun kehittämissuunnitelman, viestivät läpinäkyvästi vastuullisuudesta ja heillä on kestävää matkailua tukeva sertifikaatti. STF-merkki on myönnetty Hangon matkailutoimistolle, Visit Hangolle.

Good Travel Seal-sertifikaatti on kansainvälinen kestävyyttä ja vastuullisuutta arvioiva menetelmä. Hangon matkailutoimisto täytti kriteerit ja vastaanotti tunnustuksena Good Travel Sealin vastuullisesta työstä. Yritys tulee arvioida omia toimintatapojaan mm. energian käytön kannalta, hankintojen eettisyydessä, saavutettavuudessa ja suhtautumisessa paikalliseen kulttuuriperintöön.

We Speak Gay on sateenkaariystävällisten yritysten ja tapahtumien yhteisö, jonka tavoitteena on saada muutos aikaan, puhua ja viestiä asioista rohkeasti, avoimesti ja näkyvästi. Visit Hanko haluaa varmistaa, että sateenkaari-ihminen tuntee olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi omana itsenään vieraillessaan Hangossa.

Vastuullisuus Hangossa

  • Hanko on allekirjoittanut HINKU-sopimuksen (hiilineutraali kunta). Tämä tarkoittaa että kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilipäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

 

  • Hanko – Suomen aurinkoenergiapääkaupunki! Kaupunki on tähän mennessä rakentanut 12 aurinkovoimalaa rakennustensa katoille. Sähkö, joka näin tuotetaan käytetään kaupungin omissa kiinteistöissä. Tämä on sekä taloudellisesti kannattavaa että ympäristölle hyväksi.

 

  • Hangon keskustassa on 10 älyjäteastiaa. Jäteastiat ovat varustettuja puristusjärjestelmällä, jonka avulla säiliöihin mahtuu yli 1200 litraa jätettä. Astiat käyttävät energialähteenään aurinkoenergiaa, joka varastoituu säiliöiden akkuihin tehokkailla aurinkopaneeleilla. Älyjäteastioissa on sisäänrakennettu mittausjärjestelmä, joka mahdollistaa astioiden kapasiteetin täyden hyödyntämisen ilman turhia välityhjennyksiä. Jäteastia on kustannustehokas, sekä taloudellisesti että hiilijalanjälkeä huomioiden. Hangon Rotaryklubi on lahjoittanut älyjäteastiat Hangon kaupungille.

 

  • Hangon kaupungin työntekijöiden käytössä on sähköautoja, joita saavat myös asukkaat ja matkailijat vuokrata.

 

 

 

  • Osa kaupungin alueista kuuluu Hangon kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on Hangon ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristön vaaliminen ja hoitaminen. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu muun muassa viisi luonnonsuojelualuetta, jotka pääosin sisältyvät Natura 2000-alueiden verkostoon. Tämä on merkittävä määrä luonnonsuojelualueita kokoonsa nähden.

 

  • Hangon matkailutoimisto ja 5 muuta hankolaista yritystä osallistuvat tällä hetkellä Sustainable Travel Finland-ohjelmaan. Tavoite on STF-sertifikaatti, jonka avulla matkailijoilla on helpompi tunnistaa kestäviä matkailuyrityksiä. Hangon matkailutoimisto pyrkii ohjelman avulla myös siihen, että Hanko olisi matkailukohteena STF-sertifioitu. FolkiaCenter ja Hangon matkailutoimisto ovat jo saaneet STF-sertifikaatin.

Vaikuta valinnoillasi – muutama vinkki

Energiatehokkaat lomavinkit
1. Sulje hana saippuoinnin ja hampaiden harjauksen ajaksi.
2. Pidä virta päällä ja pistokkeet seinissä vain, kun tarvitset niitä.
3. Vältä ristiriidat: sulje ovet ja ikkunat tilassa, jota lämmität.

Maistuvimmat ympäristöteot
1. Vaihda edes osa liha- ja maitotuotteista kasvisvaihtoehtoihin.
2. Suosi lähi- ja luomuruokaa sekä satokauden tuotteita.
3. Tutustu matkakohteesi kulttuuriin paikallisten makujen kautta.

Siisteimmät matkavinkit
1. Minimoi roskien synty: suosi kestotuotteita ja kieltäydy kertakäyttökulttuurista.
2. Älä heitä pienintäkään roskaa maahan vaan lajittele jätteet ohjeiden mukaan.
3. Vältä ruokahävikkiä: ota vain sen verran ruokaa, mitä jaksat syödä.