Esteettömyys

Miten Hankoon pääsee ja mitä kaupungissa voi tehdä mikäli sinulla on esimerkiksi liikuntaa rajoittava tekijä tai matkustat seurueessa, jossa esteettömyys on tärkeää ottaa huomioon? Tämä sivu auttaa sinua suunnittelemaan esteettömän matkan Hankoon.

Esteettömyydellä tarkoitetaan lähinnä fyysistä ympäristöä, kuten rakennuksia ja ulkoalueita. Saavutettavuudessa ja esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta. Tämä koskee niin rakennettua ympäristöä kuin palveluja, viestintää ja asenteita.

Esteettömyys Hangossa

Hangon nykyisessä matkailustrategiassa (2022-2025) nostamme saavutettavuuden ja esteettömyyden yhdeksi päätavoitteeksemme.

Pyrimme parantamaan esteettömiä palveluita Hangossa, sillä haluamme olla saavutettava ja vieraanvarainen kohde kaikille matkailijoille. Tämä tukee myös vastuullisen matkailun periaatteitamme. Kaupungilla on jatkuvassa esteettömyysedistämistyössä apunaan Hangon esteettömyysstrategia 2023.

Kuva: Paulina Rökman

Saapuminen Hankoon

VR tuo sinut Hankoon asti!
Lisätietoa esteettömästä junamatkustamisesta tästä.

Kuva: Paulina Rökman