Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille!

Hangon strategia 2025 – hyvän elämän merikaupunki-kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on, että Hanko on hiilineutraali vuonna 2030. Tavoite saavutetaan yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa. Tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa.

Kestävästi kasvava kaupunki arvostaa luontoa, säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä. Ilmastotyön halutaan tuottavan Hankoon lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille. Hangon päivitetyssä matkailustrategiassa määritämme, että kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiokulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset.

Opimme, kehitämme ja kehitymme. Tämän takia lähdimme mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -työhön. Otamme sen myötä entistä aktiivisemman roolin kestävän matkailun edistämisessä. STF auttaa tunnistamaan kestävään matkailuun sitoutuneet toimijat alueella.

Matkailukohteiden sekä matkailualan yritysten menestyksen tulevaisuudessa ratkaisee se, millä tavoin ne huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan. Matkailijoiden päätöksentekoa ohjaavat arvot ja asenteet. Sidosryhmien vaatimukset matkailualan toimijoita kohtaan ovat yhä julkisempia ja keskustelua vastuullisuudesta käydään näkyvästi mediassa.

Luodakseen menestyvää yritystoimintaa tulee matkailuyritysten olla yhä kiinnostuneempia seuraamaan ja mittaamaan oman toimintansa vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme korostaa alueemme matkailun valtteja kuten luontoa, paikallisuutta ja vastuullisuutta. Vastuullisuus lisää kilpailukykyä, mahdollistaa yritysten menestymisen ja vaikuttaa Hangon menestykseen matkailukohteena.

Vastuullisella matkailukohteella on hyvä maine, joka houkuttelee asiakkaita ympäri vuoden myös ulkomailta. Hyvää mainetta ei rakenneta ainoastaan markkinoinnilla, vaan se ansaitaan tekemällä luotettavia ja vastuullisia tekoja ja kertomalla niistä. Hangon matkailun menestyksen kannalta jokaisen toimijan valinnoilla on merkitystä.
Haluamme olla mukana tekemässä Suomesta kestävän matkailun kärkimaata.

 

Oletko kiinnostunut liittymään Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan? Ota yhteyttä matkailupäällikkö Kira Marschaniin.

Kira Marschan
Matkailupäällikkö
kira.marschan@hanko.fi
puh. 040 731 9985