Vad hållbarhet betyder för oss!

Ett av målen i Hangös strategi 2025 – gott liv i staden vid havet, är att Hangö är kolneutralt år 2030. Målet nås i samarbete med dotterbolagen, intressentgrupper, företagen och invånarna. Målet beaktas i stadens verksamhet, införskaffningar och investeringar.

En hållbart växande stad värdesätter naturen, sparar naturresurser och minskar utsläppen. Vi vill att klimatarbetet ska producera mer välbefinnande i Hangö, en stadsmiljö som främjar hälsa, och attraktiv service för invånare och turister. I Hangös uppdaterade turismstrategi definierar vi hållbar turism som turism som tar hänsyn till den nuvarande och framtida ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga påverkan.

Vi lär oss, utvecklar och utvecklas. Det är därför vi valt att gå med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland. På så vis tar vi en ännu mer aktiv roll för att främja hållbar turism. STF hjälper till att identifiera aktörer som engagerar sig för hållbar turism i regionen.

Turismföretagens och -destinationernas framtida framgång kommer avgöras på basis av hur de ser på hållbar utveckling inom sin verksamhet. Turisters beslut styrs av värderingar. Intressenternas krav på aktörer inom turistnäringen blir alltmer offentliga och diskussionen om hållbarhet förs synligt i medierna.

För att skapa framgångsrik affärsverksamhet måste turismföretagen bli alltmer intresserade av att följa och mäta den egna verksamhetens påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Vi vill lyfta fram trumfen i vår regions turism, såsom hållbarhet, natur och lokalitet. Hållbarhet ökar konkurrenskraften, möjliggör succé för företag och påverkar Hangös framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistmål bär ett gott rykte som lockar både nationella och internationella resenärer året runt. Ett gott rykte skapas inte av marknadsföring eller reklamer, utan måste förtjänas med hjälp av pålitliga och hållbara gärningar samt informera om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Hangö är.

 

Är du intresserad av att komma med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland? Ta kontakt med turistchef Kira Marschan.

Kira Marschan
Turistchef
kira.marschan@hanko.fi
tel. +358 (0)40 731 9985