Dataskyddsbeskrivning

Senast uppdaterad 7.1.2021

 

1 Registrets namn och upprätthållare

Hangö turistbyrå

2 Registrets ansvarsperson

Turistchef Kira Marschan

019 2203414, kira.marschan@hanko.fi

Adress: Hangö turistbyrå / Oy Hansea DC Ab

Rådhustorget 5

10900 Hangö

3 Syfte och motivering att behandla personuppgifter

Uppgifter används till informering. Personuppgifter bevaras enbart så länge det är nödvändigt. Periodvis kontrollerar vi om bevarandet fortsättningsvis behövs. Om inte raderas uppgifterna. Vid bevarande av dokument följs Hangö stads arkivregel och arkiveringslagen 831/1994.

4 Registrets informationsinnehåll

I kundregistret sparas kontaktpersoners namn och företagets namn, adress, e-postadress och telefonnumer.

5 Regelrätta informationskällor

Informationen fås i huvudsak av personen själv eller personens arbetsgivare.

6 Regelrätt överlåtning av information

Information som finns i kundregistret överlåts inte till utomstående.

7 Överlåtning av information utanför EU eller ETA

Information överlåts inte utanför EU eller ETA.

8 Principer för skyddandet av registret

Manualt material: Manualt material finns inte

Elektroniskt material: Åtkomst till informationssystem kräver användarinloggning och lösenord. Databasen skyddas med serverns användar- och lösenordsinloggning.

Användarrättighet och användarinloggning ges enbart till personer som använder programmet. Användarinloggning ges i samband med att användarrättighet ges. Användarrättigheten upphör då personen flyttas från de uppgifter inom vilka användarrättigheten beviljats. Samtidigt inavtiveras användarinloggningen. Användarrättigheten är uppgiftsbaserad och innehåller versamhetsenliga begränsningar. Varje användare godkänner och förbinder sig till användandet och sekretessen för information och informationssystem då de beviljas användarrättighet. Det har utformats instruktioner för staden i frågor om informationsskyddsförbrytelse och hot om det.

9 Granskningsrätt

Alla har rätt utan att förhindra sekretessregeln till att få veta vilken av personens information som finns sparad i personregistret eller att det inte finns uppgifter om denne i registret, detta efter att personen meddelat nödvändiga uppgifter för att få leta information. Den registrerade kan förevisa sin begäran om granskande av information personligen eller skriftligen till registrets kontakt- eller ansvarsperson.

10 Rätt att kräva korrigering av information

Registerupprätthållaren ska utan onödig fördröjning på eget initiativ eller på begäran av den registrerade korrigera, raderas eller tillägga i personinformationen om den för ändamålet anses vara felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Lagenlig begäran att korrigera information görs skriftligen till registrets kontaktperson.

11 Förbudsrätt

Informationen i kundregistret är konfidentiella. De överlåts inte om inte den som begär informationen har laglig rätt till den. Den registrerade behöver inte framhålla överlåtningsförbud för informationen.

12 Informering till den registrerade

Den registrerade har själv uppgett informationen. Dataskyddsbeskrivningen hittas på Hangö turistbyrås webbplats.

13 Registeradministrering

Registrets ansvarsperson har huvudansvar för innehållet. Kontaktpersonen ansvarar för praktiska åtgärder och även uppdaterandet av dataskyddsbeskrivningen.