Hållbar turism

Vi vill befrämja hållbar turism genom att beakta miljön, kulturen och samhället. Besökare och lokala får njuta av Hangös rena natur och havslandskap samt den idylliska hamnstadens atmosfär. Vi binder oss till att utveckla hållbara verksamhetsmetoder och uppmuntra var och en att ta del av det gemensamma målet. Vårt viktigaste mål är en hållbar, året-runt destination så att vi kan erbjuda ett unikt och trivsamt Hangö även för kommande generationer.

Vad hållbarhet betyder för oss

Ett av målen i Hangös strategi 2025 – gott liv i staden vid havet, är att Hangö är kolneutralt år 2030. Målet nås i samarbete med dotterbolagen, intressentgrupper, företagen och invånarna. Målet beaktas i stadens verksamhet, införskaffningar och investeringar.

Den hållbart växande staden värdesätter naturen, sparar naturresurser och minskar utsläppen. Vi vill att klimatarbetet ska producera mer välbefinnande i Hangö, en stadsmiljö som främjar hälsa, och attraktiv service för invånare och turister. I Hangös uppdaterade turismstrategi definierar vi hållbar turism som turism som tar hänsyn till den nuvarande och framtida ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga påverkan.

Vi lär oss, utvecklar och utvecklas. Det är därför vi valt att gå med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland. På så vis tar vi en ännu mer aktiv roll för att främja hållbar turism. STF hjälper till att identifiera aktörer som engagerar sig för hållbar turism i regionen.

Turismföretagens och -destinationernas framtida framgång kommer avgöras på basis av hur de ser på hållbar utveckling inom sin verksamhet. Turisters beslut styrs av värderingar. Intressenternas krav på aktörer inom turistnäringen blir alltmer offentliga och diskussionen om hållbarhet förs synligt i medierna.

För att skapa framgångsrik affärsverksamhet måste turismföretagen bli alltmer intresserade av att följa och mäta den egna verksamhetens påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Vi vill lyfta fram trumfen i vår regions turism, såsom hållbarhet, natur och lokalitet. Hållbarhet ökar konkurrenskraften, möjliggör succé för företag och påverkar Hangös framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistmål bär ett gott rykte som lockar både nationella och internationella resenärer året runt. Ett gott rykte skapas inte av marknadsföring eller reklamer, utan måste förtjänas med hjälp av pålitliga och hållbara gärningar samt informera om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Hangö är.

 

Är du intresserad av att komma med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland? Ta kontakt med turistchef Kira Marschan.

Kira Marschan
Turistchef
kira.marschan@hanko.fi
tel. +358 (0)40 731 9985

Hållbarhetsgärningar i Hangö

  • Hangö har undertecknat ett HINKU-avtal (kolneutral kommun, på finska hiilineutraali kunta). Detta innebär att staden binder sig till att minska kolutsläpp med 80 procent fram till 2030.

 

  • Hangö – Finlands solenergihuvudstad!
    Staden har hittills byggt 12 solkraftverk på sina byggnaders tak. Elektriciteten som produceras av dessa förbrukas i stadens fastigheter. Detta är både ekonomiskt och har en positiv miljöinverkan.

 

  • Hangö stads personal har tillgång till elbilar. Dessa bilar kan även hyras av lokala och turister.

 

  • I Hangö är avstånden korta, vilket gör att det är lätt att ta sig från plats till plats med cykel. Hangö är en cyklist stad och en del av företagen har beviljats Welcome Cyclist-märket. Läs mer om cykling i Hangö.

 

  • En del av stadens områden hör till Hangö Nationalstadspark. Målet med nationalstadsparken är att vårda och bevara den unika kultur- och naturmiljön i Hangö. Till nationalstadsparken hör bl.a. fem naturskyddsområden, vilka i huvudsak ingår i Natura 2000-områdens nätverk. Detta är en betydande mängd naturskyddsområden i relation till områdets storlek.

 

  • Hangö turistbyrå och 2 andra Hangö-företag deltar för tillfället i Sustainable Travel Finland-programmet med målet är att få ett STF-certifikat. Certifikatet hjälper turister kartlägga hållbara turismföretag. Hangö turistbyrå strävar även till att Hangö blir en STF-certifierad destination. FolkiaCenter har redan beviljats STF-certifikatet.

 

  • Hangö turistbyrå ordnar årligen städningsevenemanget Snygg Beach. Evenemanget är en del av Håll Skärgården Ren rf:s städtalkoprogram för stränder.