Hållbar turism

Vi vill befrämja hållbar turism genom att agera ansvarfullt och beakta miljön, kulturen och samhället. Besökare och lokala får njuta av Hangös rena natur och havslandskap samt den idylliska hamnstadens atmosfär. Vi binder oss till att utveckla hållbara verksamhetsmetoder och uppmuntra var och en att ta del av det gemensamma målet. Vårt viktigaste mål är en hållbar, året-runt destination så att vi kan erbjuda ett unikt och trivsamt Hangö även för kommande generationer.

Vad hållbarhet betyder för oss

Ett av målen i Hangös strategi 2025 – gott liv i staden vid havet, är att Hangö är kolneutralt år 2030. Målet nås i samarbete med dotterbolagen, intressentgrupper, företagen och invånarna. Målet beaktas i stadens verksamhet, införskaffningar och investeringar.

En hållbart växande stad värdesätter naturen, sparar naturresurser och minskar utsläppen. Vi vill att klimatarbetet ska producera mer välbefinnande i Hangö, en stadsmiljö som främjar hälsa, och attraktiv service för invånare och turister. I Hangös uppdaterade turismstrategi definierar vi hållbar turism som turism som tar hänsyn till den nuvarande och framtida ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga påverkan.

Vi lär oss, utvecklar och utvecklas. Det är därför vi valt att gå med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland. På så vis tar vi en ännu mer aktiv roll för att främja hållbar turism. STF hjälper till att identifiera aktörer som engagerar sig för hållbar turism i regionen.

Turismföretagens och -destinationernas framtida framgång kommer avgöras på basis av hur de ser på hållbar utveckling inom sin verksamhet. Turisters beslut styrs av värderingar. Intressenternas krav på aktörer inom turistnäringen blir alltmer offentliga och diskussionen om hållbarhet förs synligt i medierna.

För att skapa framgångsrik affärsverksamhet måste turismföretagen bli alltmer intresserade av att följa och mäta den egna verksamhetens påverkan på ekonomin, miljön och samhället. Vi vill lyfta fram trumfen i vår regions turism, såsom hållbarhet, natur och lokalitet. Hållbarhet ökar konkurrenskraften, möjliggör succé för företag och påverkar Hangös framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistmål bär ett gott rykte som lockar både nationella och internationella resenärer året runt. Ett gott rykte skapas inte av marknadsföring eller reklamer, utan måste förtjänas med hjälp av pålitliga och hållbara gärningar samt informera om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Hangö är.

Certifikat, märken och partnerskap

Sustainable Travel Finland (STF)-märket tilldelas av Visit Finland till företag och destinationer som deltar i programmet för hållbar turism (STF) och uppfyller alla kriterier. Aktörer som har fått STF-märket har bland annat förbundit sig till principerna för hållbar turism och upprättat en plan för utveckling av hållbar turism. De kommunicerar även öppet om ansvarstagande och har redan ett certifikat som stöder hållbar turism. STF-märket har tilldelats Hangö turistbyrå, Visit Hanko.

Good Travel Seal är ett internationellt program skapat för att mäta hållbarhet. Hangö turistbyrå fyller kriterierna och har för dess hållbara gärningar därmed tilldelats Good Travel Seal-certifikatet. I ansökningsprocessen utvärderar företaget bl.a. verksamhetens energiförbrukning och tillgänglighet samt dess inställning till lokalt kulturarv.

We Speak Gay är ett samfund för regnbågsvänliga företag och evenemang. Samfundets mål är att skapa förändring och prata och kommunicera modigt, öppet och synligt. Visit Hanko vill säkerställa att regnbågspersoner känner sig välkomna och uppskattade som sig själva då de besöker Hangö.

Hållbarhetsgärningar i Hangö

  • Hangö har undertecknat ett HINKU-avtal (kolneutral kommun, på finska hiilineutraali kunta). Detta innebär att staden binder sig till att minska kolutsläpp med 80 procent fram till 2030.

 

  • Hangö – Finlands solenergihuvudstad!
    Staden har hittills byggt 12 solkraftverk på sina byggnaders tak. Elektriciteten som produceras av dessa förbrukas i stadens fastigheter. Detta är både ekonomiskt och har en positiv miljöinverkan.

 

  • I Hangö centrum finns ett tiotal smarta sopkärl. Soporna som åker ner i sopkärlet pressas samman med en mekanism som fungerar på solenergi. Sopkärlen har inbyggda batterier som lagrar den solenergi som sopkärlens solpaneler mottar. Sopkärlen är även utrustade med ett mätningssystem. Med hjälp av systemet undviks onödiga mellantömningar. De smarta sopkärlen är mycket effektivare än traditionella sopkärl, vilket i sin tur gör att underhållet och koldioxidavtrycket minskar markant. De smarta sopkärlen har donerats till Hangö stad av Hangö Rotaryklubb.

 

  • Hangö stads personal har tillgång till elbilar. Dessa bilar kan även hyras av lokala och turister.

 

  • I Hangö är avstånden korta, vilket gör att det är lätt att ta sig från plats till plats med cykel. Hangö är en cyklist stad och en del av företagen har beviljats Welcome Cyclist-märket. Läs mer om cykling i Hangö.

 

 

  • En del av stadens områden hör till Hangö Nationalstadspark. Målet med nationalstadsparken är att vårda och bevara den unika kultur- och naturmiljön i Hangö. Till nationalstadsparken hör bl.a. fem naturskyddsområden, vilka i huvudsak ingår i Natura 2000-områdens nätverk. Detta är en betydande mängd naturskyddsområden i relation till områdets storlek.

 

  • Hangö turistbyrå och 5 andra Hangö-företag deltar för tillfället i Sustainable Travel Finland-programmet med målet är att få ett STF-certifikat. Certifikatet hjälper turister kartlägga hållbara turismföretag. Hangö turistbyrå strävar även till att Hangö blir en STF-destination. FolkiaCenter, Regatta SPA Hotel och Hangö turistbyrå har hittills beviljats STF-certifikatet.

Du kan påverka med dina val - välj hållbart!

Energispartips för semestern
1. Stäng av kranen medan du tvålar och borstar tänderna.
2. Håll strömmen på och pluggarna i väggarna endast när det behövs.
3. Kom ihåg att stänga fönster och dörrar i uppvärmda utrymmen!

Smarriga miljögärningar
1. Byt ut en del av kött- och mejeriprodukter mot vegetariska alternativ.
2. Föredra lokal och ekologisk mat och säsongsbetonade produkter.
3. Bekanta dig med destinationens kultur genom lokala smaker.

Miljövänligare val
1. Minimera uppkomsten av sopor: föredra hållbara produkter och skippa engångskulturen.
2. Skräpa inte ner och kom ihåg att sortera avfall enligt anvisningarna.
3. Undvik matsvinn: ta inte mer mat än du orkar äta.