Certifikat och partnerskap

Sustainable Travel Finland (STF)-märket tilldelas av Visit Finland till företag och destinationer som deltar i programmet för hållbar turism (STF) och uppfyller alla kriterier för märket. Aktörer som har fått STF-märket har bland annat förbundit sig till principerna för hållbar turism och upprättat en plan för utveckling av hållbar turism. De kommunicerar även öppet om ansvarstagande och har ett certifikat som stöder hållbar turism. STF-märket har tilldelats Hangö turistbyrå, Visit Hanko.

Good Travel Seal är ett internationellt program skapat för att mäta hållbarhet. Hangö turistbyrå fyller kriterierna och har för dess hållbara gärningar därmed tilldelats Good Travel Seal-certifikatet. I ansökningsprocessen utvärderar företaget bl.a. verksamhetens energiförbrukning och tillgänglighet samt dess inställning till lokalt kulturarv.

We Speak Gay är ett samfund för regnbågsvänliga företag och evenemang. Samfundets mål är att skapa förändring och prata och kommunicera modigt, öppet och synligt. Visit Hanko vill säkerställa att regnbågspersoner känner sig välkomna och uppskattade som sig själva då de besöker Hangö.