Hållbarhetsgärningar i Hangö

 • Hangö har undertecknat ett HINKU-avtal (kolneutral kommun, på finska hiilineutraali kunta). Detta innebär att staden binder sig till att minska kolutsläpp med 80 procent fram till 2030.

 

 • Hangö – Finlands solenergihuvudstad!
  Staden har hittills byggt 12 solkraftverk på sina byggnaders tak. Elektriciteten som produceras av dessa förbrukas i stadens fastigheter. Detta är både ekonomiskt och har en positiv miljöinverkan.

 

 • I Hangö centrum finns ett tital smarta sopkärl. Soporna som åker ner i sopkärlet pressas samman med en mekanism som fungerar på solenergi. Sopkärlen har inbyggda batterier som lagrar den solenergi som sopkärlens solpaneler mottar. Sopkärlen är även utrustade med ett mätningssystem. Med hjälp av systemet undviks onödiga mellantömningar. De smarta sopkärlen är mycket effektivare än traditionella sopkärl, vilket i sin tur gör att underhållet och koldioxidavtrycket minskar markant. De smarta sopkärlen har donerats till Hangö stad av Hangö Rotaryklubb.

 

 • Hangö stads personal har tillgång till elbilar. Dessa bilar kan även hyras av lokala och turister.

 

 • I Hangö är avstånden korta, vilket gör att det är lätt att ta sig från plats till plats med cykel. Hangö är en cyklist stad och en del av företagen har beviljats Welcome Cyclist-märket. Läs mer om cykling i Hangö.

 

 

 • En del av stadens områden hör till Hangö Nationalstadspark. Målet med nationalstadsparken är att vårda och bevara den unika kultur- och naturmiljön i Hangö. Till nationalstadsparken hör bl.a. fem naturskyddsområden, vilka i huvudsak ingår i Natura 2000-områdens nätverk. Detta är en betydande mängd naturskyddsområden i relation till områdets storlek.

 

 • Hangöby hamn, Östersjöport och Östra hamnen är Sälle-hamnar! Håll Skärgården Ren rf:s miljöprogram, Sälle-programmet handlar om att utveckla båthmanar, med särskilt fokus på miljöaspekter och säkerhetsfrågor.

 

 • Hangö turistbyrå och 5 andra Hangö-företag deltar för tillfället i Sustainable Travel Finland-programmet med målet är att få ett STF-certifikat. Certifikatet hjälper turister kartlägga hållbara turismföretag. Hangö turistbyrå strävar även till att Hangö blir en STF-certifierad destination. FolkiaCenter och Hangö turistbyrå har beviljats STF-certifikatet.

 

 • Hangö turistbyrå ordnar årligen städningsevenemanget Snygg Beach. Evenemanget är en del av Håll Skärgården Ren rf:s städtalkoprogram för stränder.