Vastuullisuusteot Hangossa

  • Hanko on allekirjoittanut HINKU-sopimuksen (hiilineutraali kunta). Tämä tarkoittaa että kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilipäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

 

  • Hanko – Suomen aurinkoenergiapääkaupunki! Kaupunki on tähän mennessä rakentanut 12 aurinkovoimalaa rakennustensa katoille. Sähkö, joka näin tuotetaan käytetään kaupungin omissa kiinteistöissä. Tämä on sekä taloudellisesti kannattavaa että ympäristölle hyväksi.

 

  • Hangon kaupungin työntekijöiden käytössä on sähköautoja, joita saavat myös asukkaat ja matkailijat vuokrata.

 

 

  • Osa kaupungin alueista kuuluu Hangon kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on Hangon ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristön vaaliminen ja hoitaminen. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu muun muassa viisi luonnonsuojelualuetta, jotka pääosin sisältyvät Natura 2000-alueiden verkostoon. Tämä on merkittävä määrä luonnonsuojelualueita kokoonsa nähden.

 

  • Hangonkylän satama, Itämeren portti ja Itäsatama ovat Roope-satamia. Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n ympäristöohjelma.

 

  • Hangon matkailutoimisto ja 3 muuta hankolaista yritystä osallistuvat tällä hetkellä Sustainable Travel Finland-ohjelmaan. Tavoite on STF-sertifikaatti, jonka avulla matkailijoilla on helpompi tunnistaa kestäviä matkailuyrityksiä. Hangon matkailutoimisto pyrkii ohjelman avulla myös siihen, että Hanko olisi matkailukohteena STF-sertifioitu.

 

  • Hangon matkailutoimisto järjestää vuosittain Siisti Biitsi-rantasiivoustalkoot. Talkoot ovat osa Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivousohjelma.