Tillgänglighet

Hur tar du dig till Hangö och vilka besöksmål lämpar sig till dig som exempelvis har rörelsehinder eller reser i ett sällskap där lättillgänglighet bör tas i beaktande? Den här sidan hjälper dig att planera en tillgänglig resa.

Tillgänglighet innefattar huvudsakligen den fysiska miljön, som t.ex. byggnader och utomhusområden. Tillgänglighet innebär beaktandet av människors mångfald. Detta handlar om att ta i beaktande så väl byggd miljö som tjänster, kommunikation och attityder.

Tillgänglighet i Hangö

I Hangös turismstrategi (2022-2025) lyfter vi tillgänglighet som ett av våra huvudmål.

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i Hangö, eftersom att vi vill att det skall vara ett lätillgängligt och gästvänligt besöksmål för alla resenärer. Detta stöder våra principer gällande hållbar turism. Hangö använder sig av en tillgänglighetsstrategi som ett verktyg i det pågående arbetet.

Bild: Paulina Rökman

Ankomst till Hangö

Med VR tar du dig behändigt ända till Hangö.
Mer info om tillgängligt tågresande här.

Bild: Paulina Rökman