Mörka Helgen

Mörka helgen ordnas 29-31.10.2021 runtom i Hangö och Raseborg. Såväl Hangö stad, Raseborgs stad som områdets företag och föreningar deltar i Mörka helgen. Alla evenemang som är en del av Mörka helgen hittas i Hangös evenemangskalender, här i Place2go.

Mera info
Mera information angående Mörka helgen hittas på Visithanko.fi.
Visit Hanko
Hangon matkailutoimisto / Hangö turistbyrå arrangerar evenemanget