Hangö stads turismstrategi

Hangö stads nya turismstrategi bearbetas för tillfället.