Guidning vid det tyska lägret

En guidad promenad till de tyska soldaternas genomfartsläger på Tulludden 1942-44.
Under guidningen bekantar vi oss med barackernas historia, de tyska soldaternas verksamhet och liv i lägret, samt barackernas senare användning som läger för krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.