Guidning vid det tyska lägret

En guidad promenad till de tyska soldaternas genomfartsläger på Tulludden 1942-44.
Under guidningen bekantar vi oss med barackernas historia, de tyska soldaternas verksamhet och liv i lägret, samt barackernas senare användning som läger för krigsfångar och arbetsläger för kvinnor.

Öppna guidningar 2022:

Lö 4.6, 2.7, 9.7, 30.7, och 13.8.
Guidningen ordnas kl.12-14. (2h)
Pris: 20 €/pers.

Minimi 8 pers., max 25 pers.

Mer info: tarja.kvarnstrom@icloud.com, 040 701 7459