Hangö evangelisk-lutherska kyrka

Kyrkan byggdes efter ritningar uppgjorda av Jac. Ahrenberg 1892. Kyrkan renoverades p.g.a. stora skador efter senaste krig och åter 1972-73. Kyrkans tredje invigning förrättade biskop John Wikström 1974.

Kyrkan är öppen under sommaren 2023 enligt följande:

28.6-2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ons-Sön kl 13-15

4-30.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ti-Sön kl 13-18

1-13.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ti-Sön kl 13-16