Hangö Frontmuseum

Hangö Frontmuseum befinner sig på ett kulturhistoriskt betydelsefullt ställe där gränsen mella Finland och Sovjetunionen gick under 1940-1941 då Sovjetunionen ockuperade Hängö. Museets basutställning “Hangö i främmande händer” berättar om de historiska händelserna vid Hangöfronten. På museet kan man även bekanta sig med kanonhallen och intressanta växlande utställningar. Guidning enligt överenskommelse.

På museiområdet finns löp- och stridsgravar, en ca 1 km lång krigstig, minneskorsun ”Gyllene Freden” och en hinderbana för de yngre besökare från april till oktober enligtmuseet öppethållningstider.

Museets öppethållningstider
januari-mars: fredagar kl. 11-16
april-maj: lördagar kl. 11-16
juni-augusti: tisdag-söndag kl. 11-18
september-oktober: lördagar kl. 11-16
november-december: fredagar kl. 11-16

 

Museet är tillgängligt.

Pris: 10€ / pers. Pensionärer och studerande 7€ / pers. Grupper med över 10 pers. 7€ / pers.
Kombinerad biljett till Frontmuseet och bunkern Irma 15€ / 12€ (pensionärer och studerande).
Mer om prisen hittar du här. Fritt inträde: Barn under 16 år, krigsveteraner och deran änkor, beheväringar i uniform, ICOM-medlemmar, de som har presskort, assistenter till funktionsnedsatta personer samt guider som hör till Finlands guideförbund. I Hango Frontmuseum accepteras museikort.