Hangö nationalstadspark

Målet med en nationalstadspark är att bevara och vårda betydande naturområden och kulturmiljöer. Nationalstadsparken i Hangö är den fjärde stadsparken i Finland. Den grundades år 2008 och är den sydligaste och största stadsparken i vårt land.
I Hangö omfattar nationalstadsparken ett enhetligt och mångsidigt område som når från stadens centrumområde till det omgivande skärgårdsområdet samt till betydande naturområden i närheten.