Hangö som rysk marinbas 1940-41

I samband med Moskvafreden 13.3.1940, som avslutade vinterkriget arrenderades Hangö ut som rysk marinbas till Sovjetunionen för 30 år. Arrendetiden inskränktes däremot till knappa två år. Fortsättningskriget började i slutet av juni 1941 och även på Hangöfronten krigades det både under sommar och höst. Den mest kända striden var den om Bengstkärs fyr 27.7.1941. Hangö basen höll på att omringas och Sovjetunionen beslöt att evakuera. De sista sovjetiska soldaterna lämnade Hangö 2.12.1941 och efter sig lämnade de en förstörd stad.