Hangonkylän satama

Hangöbyhamn

Hamnen ligger nära skärgården på stadens norra sida ca 3 km från centrum. Den används idag främst av hangöbor och är stadens största småbåtshamn med 650 båtplatser. I hamnen finns följande service: 25 gästbåtsplatser, servicestation, restaurang & café På Kroken, EVAC-tömning, trailerramp, duschar och wc. 2,5 km till närmaste matbutik.