Hangös fiskelov

  • Förutsättningarna för fiske på stadens vatten är goda. fiskekarta (pdf) (3.5 MB)
  • Staden äger 10.170 ha fiskevatten.
  • Fisketillstånd säljs till såväl kommuninvånare (matlag) som till fritidshangöbor, som hyr eller äger bostad i Hangö.
  • Fisketillstånden kan köpas på stadens bibliotek i centrum och turistbyråns webshop
  • Därtill säljs lov åt tillfälliga besökare för spinnfiske.
  • Hangö stad utplanterar årligen fisk (främst havsöring).
  • Stadens kontaktperson i fiskeärenden: Thomas Skarpman