Hangös hundpark

Hundrastgården är ett inhägnat, rast område för hundar, där hunden får vara lös. Hundrastgården vid Hemming Elfvingsvägen är delad i två delar, den ena delen är avsedd för
de större hundarna och det andra för de mindre. Enligt ordningslagen skall hunden hållas kopplad inom tätorten.