Högholmens naturstig

Naturstigen vid Högholmen bjuder på en verklig pärla till promenad. Först löper stigen genom ett tallbestånd, sedan över sanddynerna ut till höga bergsklippor där en hänförande utsikt över Östersjön breder ut sig framför besökaren.
Högholmen är ett privat naturskyddsområde med en naturstig som bjuder på tolv informationstavlor om den speciella naturen på området. På naturskyddsområdet finns ståtliga tallbestånd, sandstränder, dyner och undervattenssandbankar.
Naturstigen är en kilometer lång. Stigen börjar vid Tvärminnevägen, ca 10 km från Hangö centrum (ca 4 km österut från flygfältets avtag). Parkering och infoskyltar finns vid vägen.

Observera att du enbart får traska längs naturstigen! På naturskyddsområdet finns skör och unik natur.