Kadermo Conscious Living

I Kadermo arrangeras astangayogakurser alla årstider. Under sommaren är det möjligt att delta i veckoslutskurs eller längre retreat, från fem dagar till tio veckor. Övriga årstider ordnas regelbundet veckoslutskurser ungefär en gång per månad. Längre retreat ordnas förutom på sommaren även till påsk och andra utvalda tidpunkter.