Näridrottsplatsen Feffe Park

Den i centrum belägna näridrottsplatsen Feffe Park är en mångsidig idrottsplats. Området är belyst 7–21. I parken finns:
  • konstgräsplan (boboll och fotboll)
  • ishockeyrink
  • skateområde och BMX-bana
  • korgbollsplan
  • spelhäck
  • 9 st. utomhuskonditionsanläggningar
  • minifrisbeegolf (9 banor), bakom Centralskolan och Idrottshuset