Naturstigen intill Tvärminne by

Upplev Tvärminnes dynområden genom att traska längs Tvärminnes naturstig. I dynområdet, liksom i Lappvikstrandens skogsområden, kan du beskåda t.ex. spinnare och lärka. Du får njuta av mångsidig natur längs naturstigen, däribland flera sällsynta eller hotade växt- och djurarter, varav många har skyddats enligt naturskyddslagen. Längs stigen finns en tillgänglig rast- och grillplats där du kan observera fåglar och den omgivande naturen.