Nordenskiölds bål

Adolf Erik Nordenskiöld reste via Hangö år 1880 på väg till S:t Petersburg för att redogöra för sin upptäckt av nordostpassagen vid det kejserliga hovet. I Hangö lät stadsborna vid Ab Granit tillverka en bålskål och ett ”möblemang” som placerades på Drottningberg vid Västra hamnen. Bålskålen och möblemanget har senare flyttats till Parkbergen.